INSPELNINGSSTUDIO
1981-1991
GRAFISK DESIGN
1990-2023
FOTOGRAFERING
2008-2021
DIGITALT TRYCKERI
2002-2020
UTSTÄLLNINGAR
1990-2021

Zamba Studio var först en musikstudio

Tony Berlevik och Owe Sigvardsson, som bildade gruppen Zamba 1972, är också grundare till Zamba Handelsbolag. Syftet var att bygga upp en inspelningsstudio för att göra inspelningar av den egna musiken. Så småningom ökade omfattningen och studion började användas av andra lokala band och artister. 1986 ombildades företaget till Zamba Studio Aktiebolag och ägandet togs över av Owe Sigvardsson. 

1991 började Zamba Studio med grafisk produktion

Den digitala revolutionen inom tryckeribranschen blev en möjlighet för Owe Sigvardsson att med Mac och PageMaker som verktyg, börja skapa och producera original till broschyrer, årsredovisningen, annonser och liknande.

Utställningar

Under 90-talet utvecklades reklambyrån. Förutom formgivning av trycksaker gjorde Zamba Studio mässmontrar och utställningar. 

Digitalt tryck

År 2000 köptes den första xeroxmaskinen in och ett digitalt tryckeri började byggas upp. Så småningom fanns utrustning för skärning, falsning, häftning och limning. Produktionen var anpassad för mindre upplagor av trycksaker.

Fotografering

När fototekniken blev digital investerade Zamba Studio i professionell kamerautrustning och kunde erbjuda fotografering av produkter, tillverkning och personal.