Så ville jag få leva
Text & Musik Owe Sigvardsson, Tony Berlevik Förlag April Music AB
 
 
Fantasin är ett gensvar
av den bild som man ser
och vi nämner det aldrig
illusionerna ger
någonting att leva för
något att nå
 
Oh du målare ensam
jag sjunger för dej
din tanke att ändra
har utvecklat sej
som i våran skapelse
och blivit motiv
 
Vårt nu är din palett
vår framtid din duk
som du lever ditt liv
i fantasi
 
Så ville jag få leva mitt
liv i fantasi
Så ville jag få leva mitt
liv i fantasi
 
solo
 
Så ville jag få leva mitt
liv i fantasi
Så ville jag få leva mitt
liv i fantasi
 
Tänk att kunna leva i en värld
där inget annat existerar
än de motiv man ser framför sig
Det är underligt att ha en sån känsla
Det är underligt