Annicka
Text & Musik Owe Sigvardsson Förlag April Music AB
 
Oh Annicka du min lilla flicka
oh vad du kan på lilla stjärten vicka
och kan du vicka så kan du också nicka
och kan du nicka kan du säga ja
 
Och kan du nicka så kan du inte sticka
då är du fast min egen lilla flicka
då är du dömd till evighetens hicka
du har sagt ja då kan det inte klicka
 
Och av stolthet jag nog skulle spricka
om jag fick dig serverad på en bricka
jag skulle skrapa den och jag skulle slicka
jag skulle inte lämna något kvar
 
Och tänk dom andra vad snett dom skulle blicka
om dom fick se att jag av ditt vin fick dricka
dom skulle säkert säga vicken flicka
den som ändå fick Annicka på sin bricka
 
Oh Annicka om du kunde skicka
mig ett svar som bestod i att du nicka´
oh min kicka det skulle aldrig klicka
min lilla flicka jag skulle bli så gla´
 
Oh Annicka säg vad sa du fick ja´
fick jag ringen på ditt finger sticka´
fick jag äntligen dubbelsängen snicka´
fick jag dig Annicka på min bricka blicka´